Nederland klimaatrobuust en waterbestendig in 2050.

Doe hier de quickscan voor jouw organisatie.

Quickscan

WaaromKlimaatBureau2050

Zesjarige
procescyclus

KlimaatBureau 2050 helpt overheden een brug te slaan naar inwoners en bedrijven door het vertalen van klimaat- en waterbeleid naar praktische programma’s.

"Volle kracht vooruit,” iedereen doet mee aan een klimaatrobuust en waterbestendig Nederland in 2050.

Hoedoen we dit?

 • 1

  We inventariseren en toetsen het klimaat- en waterbeleid met behulp van de Quickscan.

 • 2

  We inspireren en motiveren bestuurders en ambtenaren om klimaat en water te borgen in beleid.

 • 3

  We vertalen (overheids)beleid naar praktische uitvoeringsprogramma’s.

 • 4

  We activeren en stimuleren inwoners en bedrijven om zelf maatregelen te nemen.

 • 5

  We verbinden partijen die dezelfde doelen nastreven.

Watdoen we?

 • 01

  Bewustwordings-trajecten

  KlimaatBureau 2050 ontwikkelt campagnes met praktische uitvoeringsplannen voor bewustwording bij inwoners. 

  lees meer

 • 02

  Gedrags-veranderingstrajecten

  We ontwerpen gedragsveranderings-trajecten voor (overheids)organisaties om inwoners en bedrijven te faciliteren.

  lees meer

 • 03

  Educatietrajecten en workshops

  KlimaatBureau 2050 ontwikkelt educatiemateriaal en organiseert workshops. 

  lees meer

 • 04

  Activatie-programma’s

  We vertalen beleid in praktische activatieprogramma's voor inwoners en bedrijven.

  lees meer

 • 05

  Motivatie-programma’s

  KlimaatBureau 2050 ontwikkelt programma's om inwoners en bedrijven te motiveren zelf maatregelen te nemen.

  lees meer

 • 06

  Kennissessies

  We bieden kennissessies om klimaatadaptie in de eigen organisatie te borgen.

  lees meer

 • 07

  Quickscan

  Doe hier de quickscan voor jouw organisatie.

  lees meer

Klimaatbazen

Wij geloven dat we door samenwerking, creativiteit en innovatie kunnen streven naar een klimaatrobuust en waterbestendig Nederland in 2050. Dat doen we door overheden te ondersteunen met praktische programma’s om iedereen in beweging te krijgen.

Lees meer